[ Sài Gòn ] Kính cường lực quận 3, quận 4, quận 5, quận 8

550.000 

Kính cường lực có tính chịu lực cao gấp nhiều lần so với kính nổi thông thường cùng loại và cùng độ dày