Vách nhôm kính – Gía vách nhôm kính

500.000 

Đây là giá vách nhôm kính trắng sữa, ngoài ra Thành Đức còn nhận gia công vách nhôm kính