[ #$ ] Vách kính ngăn phòng HCM – Vách kính ngăn phòng ngủ